Image

Cik Ng Kai Yean

  • Kepakaran: Terapi Tingkah Laku Dialektik, Terapi Tingkah Laku Kognitif, Peraturan Emosi, Pencegahan Bunuh Diri, Kesedihan dan Kehilangan, Pertumbuhan Peribadi
  • Bahasa: Bahasa Inggeris, Mandarin, Kantonis

Cik Ng Kai Yean seorang kaunselor berlesen yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Sejak tahun 2010, Ng berpengalaman mengendali klien dewasa yang menghadapi pelbagai cabaran kesihatan mental seperti kemurungan, kebimbangan, kurang keyakinan diri, isu keluarga dan hubungan, tingkah laku mencederakan diri, bunuh diri dan gangguan personaliti.

Ng merupakan seorang alumna dari University Malaya dengan kelulusan sarjana muda dalam bidang kaunseling dan telah melalui latihan profession Selain daripada Selain daripada Terapi Tingkah Laku Dialektik, Ng juga mengendali sesi kaunseling lain dan bengkel memfokuskan kesedaran, pencegahan bunuh diri, Peraturan Emosi, dan pertumbuhan peribadi. Sesi kaunseling yang dijalankan mesra isu sensitif seperti LGBTQ. Ng juga bekerjasama dengan NGOs dan aktif dalam menggalakkan dan mendidik penjagaan kesihatan mental dan pengurusan emosi kepada orang awam. Bagi mengekalkan perkembangan profesional, Ng sedang melanjutkan pelajaran Sarjana  dalam Kaunseling di dalam Kesihatan Mental Klinikal.