Profil Kaunselor

Image

Cik Ng Kai Yean

Cik Ng Kai Yean seorang kaunselor berlesen yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Sejak tahun 2010, Ng berpengalaman mengendali klien dewasa yang menghadapi pelbagai cabaran kesihatan mental seperti kemurungan, kebimbangan, kurang keyakinan diri, isu keluarga dan hubungan, tingkah laku mencederakan diri, bunuh diri dan gangguan personaliti. Lebih lanjut>>